เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

close

รู้เรื่องเงิน.com

ข้อมูลโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกลาง เชื่อถือได้

รู้รอบเรื่องการบริหารจัดการเงิน การออม การลงทุน แหล่งทุน และการกู้ยืม ภัยกลโกงต่าง ๆ ไปจนถึงการเงินในยุคดิจิทัล ครอบคลุมทุกช่วงวัย หลากหลายอาชีพ
ครบถ้วน... เข้าถึงง่าย... เข้าใจเร็ว ในที่เดียว!

วัยเรียน

“ปูทางอนาคต สร้างวินัย บรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวัง”

เข้าสู่วัยรุ่น-วัยเรียน ถึงเวลาสร้างทักษะบริหารจัดการเงินของตนเองอย่างมีวินัย เพื่อเป้าหมายตามที่ฝัน...

วัยเริ่มทำงาน

“ออกสตาร์ทวัยทำงาน ด้วยอนาคตที่มั่นคงสดใส”

วัยเริ่มต้นของการมีภาระหน้าที่ และมีรายได้เป็นของตนเอง แม้เงินเดือนจะยังไม่สูงมากนักแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสามารถเก็บออมเพื่อนำเงินไปลงทุนต่อได้...

วัยผู้ใหญ่

“วัยแห่งการสร้างความมั่นคง
เพื่อเป้าหมายสำคัญของชีวิต...”

วัยผู้ใหญ่เป็นช่วงที่ต้องสร้างความมั่นคง เพื่อเป้าหมายของชีวิต

วัยเกษียณ

“เตรียมพร้อม มั่นใจ ก้าวสู่ชีวิตสูงวัยไร้กังวล”

เพื่อชีวิตที่ดีหลังเกษียณ ควรออมเงินทันทีเมื่อมีรายได้ไม่ว่าจะอายุเท่าใด และควรออมให้ถูกที่ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...
เลือกช่วงวัยของคุณ
วัยเรียน
วัยเริ่มทำงาน
วัยผู้ใหญ่
วัยเกษียณ