การใช้คุกกี้

เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้คุกกี้จำเป็นเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้ชนิดจดจำข้อมูลซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ โดย เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน จะไม่ใช้คุกกี้ชนิดนี้หากคุณเลือกปิดการใช้งาน การใช้เครื่องมือนี้ จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะจดจำข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์


คุกกี้วิเคราะห์

เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


นโยบายความเป็นส่วนตัว
close

คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้

ในการกู้เงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ที่คิดกันโดยทั่วไป จะมีทั้งแบบดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) หรือดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) เงินกู้บางประเภทใช้ดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบ เช่น สินเชื่อบ้าน คิดดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี จากนั้นคิดดอกเบี้ยลอยตัว นอกจากนี้ ยังมีวิธีคิดดอกเบี้ยแบบจ่ายเท่ากันทุก ๆ เดือน (Flat rate) ซึ่งจะคิดจากการรวมดอกเบี้ยกับเงินต้น แล้วหารเฉลี่ยเป็นจำนวนที่ต้องจ่ายแต่ละเดือน นิยมใช้กับสินเชื่อเพื่อการบริโภค เช่น สินเชื่อเงินผ่อน สินเชื่อรถยนต์ และดอกเบี้ยแบบแลดต้นลดดอก (Effective rate) ซึ่งจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดหนี้ที่เหลือ ยิ่งเงินต้นลดลงมากเท่าไหร่ ภาระดอกเบี้ยก็ยิ่งลดน้อยลง นิยมใช้กับสินเชื่อเกือบทุกประเภท เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล

การเป็นหนี้ดี มีส่วนสร้างอนาคต