การใช้คุกกี้

เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้คุกกี้จำเป็นเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้ชนิดจดจำข้อมูลซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ โดย เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน จะไม่ใช้คุกกี้ชนิดนี้หากคุณเลือกปิดการใช้งาน การใช้เครื่องมือนี้ จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะจดจำข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์


คุกกี้วิเคราะห์

เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


นโยบายความเป็นส่วนตัว
close

ประกันสุขภาพ

ปัจจุบัน มีปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งสภาพแวดล้อม อากาศ อาหารการกิน การเกิดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ ๆ พฤติกรรมการใช้ชีวิต และร่างกายของคนเราก็เสื่อมถอยลงเรื่อย ๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้นย่อมส่งผลไปถึงสภาวะทางการเงิน บางครั้งอาจสูญเงินจำนวนมากไปกับค่ารักษา การทำประกันสุขภาพจึงเป็นตัวช่วยรองรับความเสี่ยงจากการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยลดผลกระทบต่อเงินเก็บของเรา ดังนั้น การเลือกทำประกันสุขภาพไว้ก่อนเพื่อรองรับความเสี่ยงของตัวเองอาจเป็นทางเลือกที่ดี

เลือกความคุ้มครอง เพื่ออนาคตมั่นคง