close

ทำไมต้องลงทุน

การลงทุนเป็นวิธีทำให้เงินงอกเงยสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าการออมเงินเพียงอย่างเดียว ได้แก่ ‘การลงทุนทำธุรกิจหรือสินทรัพย์’ และ ‘การลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน’ ซึ่งหลักการลงทุน ที่ต้องตระหนัก คือ High Risk, High Expected Return ดังนั้นก่อนลงทุนจึงควรทำแบบประเมิน ความเสี่ยง (Suitability Test) ให้รู้ว่า เราเหมาะกับการลงทุนแบบใด พร้อมกระจายความเสี่ยงการ ลงทุนอยู่เสมอ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

เงินออมเติบโตได้ ด้วยการลงทุน

CHATBOT