การใช้คุกกี้

เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้คุกกี้จำเป็นเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้ชนิดจดจำข้อมูลซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ โดย เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน จะไม่ใช้คุกกี้ชนิดนี้หากคุณเลือกปิดการใช้งาน การใช้เครื่องมือนี้ จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะจดจำข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์


คุกกี้วิเคราะห์

เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


นโยบายความเป็นส่วนตัว
close

สำรวจฐานะการเงิน

“การสำรวจฐานะการเงิน” ก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพ ซึ่งควรให้ความสำคัญและหมั่นตรวจเช็กเป็นประจำ การตรวจฐานะทางการเงินว่าตัวเราอยู่ในระดับใด เพื่อให้รู้ว่าจะปรับพฤติกรรมทางการเงินอย่างไร เพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอในระยะยาวและเพื่อทำตามเป้าหมายการเงินที่ตั้งไว้ วิธีการสำรวจฐานะการเงินเบื้องต้น คือ การสำรวจสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่มี แล้วนำมูลค่าสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าหนี้สิน ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้รู้ว่า เรามีความมั่งคั่งเท่าใด ฐานะการเงินแข็งแรงแค่ไหน

บริหารจัดการเงินให้สมาร์ท ฉลาดออมฉลาดลงทุน