การใช้คุกกี้

เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้คุกกี้จำเป็นเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้ชนิดจดจำข้อมูลซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ โดย เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน จะไม่ใช้คุกกี้ชนิดนี้หากคุณเลือกปิดการใช้งาน การใช้เครื่องมือนี้ จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะจดจำข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์


คุกกี้วิเคราะห์

เว็บไซต์รู้เรื่องเงิน ใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ชนิดนี้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้”


นโยบายความเป็นส่วนตัว
close

เริ่มต้นธุรกิจ

ทำไมธุรกิจประเภท ‘นิติบุคคล’ ต้องลงทุน? เพราะการลงทุนถือเป็นการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งที่นอกจากทำให้กิจการมีรายได้เพิ่มแล้ว ยังช่วยกระจายความเสี่ยง ทำให้เงินงอกเงย ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัท ทั้งในแง่ของผู้ลงทุน ลูกค้า และพนักงาน โดยดูวัตุประสงค์ว่าต้องการลงทุนเพื่ออะไร • ลงทุนเพื่อต้องการพักเงิน: ควรลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่มีสภาพคล่อง เช่น พันธบัตร กองทุนรวมตลาดเงิน • ลงทุนเพื่อผลตอบแทนสม่ำเสมอ: ควรลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล ลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง • จากเงินตราระหว่างประเทศ: (Hedging) สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อ-ขาย สินค้า และวัตถุดิบจากต่างประเทศ ฯ

เงินออมเติบโตได้ ด้วยการลงทุน